Ngày 26-5, UBND Q1, TP. Hồ Chí Minh đã thống nhất sắp xếp tái an cư cho 15 hộ gia đình tại Phường Bến Nghé bị ảnh hưởng tác động bởi dự án, vào ở tại khu nhà số 203 Phố Nguyễn Trãi, Q1.

trước đây, ngày 23-5, Phó quản trị UBND TP HCM Nguyễn Hữu Tín đã kiến nghị Sở trung tâm tài chính nhanh gọn thẩm tra nguồn vốn và biện pháp hoàn tiền đối với Dự Án BĐS kiến thiết xây dựng khu nhà số 203 Đường Nguyễn Trãi, Quận 1 để đề xuất kiến nghị giải quyết giá bồi thường - tái an cư cho tương thích. Các Q1, 2, 9 phải bảo đảm quy trình tiến độ xúc tiến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; những trường hợp trễ hạn đều phải báo cáo giải trình rõ nguyên do.
>> Tìm hiểu về hợp đồng thuê nhà trọ?

Trong trường hợp đơn lẻ chưa hoàn thành đúng hạn do chưa sẵn sàng được quỹ nhà, đất để tái an cư, buộc phải xử lý tạm cư thì phải xem xét thật kỹ càng, chỉ sắp xếp tạm cư trước thời gian ấn hạn chuyển nhượng bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư cao nhất ba tháng.
Xen thêm: https://imuabanbds.teachable.com/blog/206971/du-an-nhieu-loc-thi-nghe-dung-truoc-nguy-co-do-be

Ban quản lý điều hành đường sắt đô thị phải tổ chức triển khai đánh giá, lấy ý kiến nhất thống quan điểm của các sở - ngành trình độ chuyên môn về đề xuất kiến nghị của đơn vị tư vấn tương quan đến quy mô bồi thường giải phóng mặt bằng đoạn tuyến đi ngầm qua địa điểm quận 1; xác định nghĩa vụ và trách nhiệm cụ thể của đơn vị chức năng chăm sóc và của những bên tương quan nếu để nảy sinh hoặc xẩy ra sự cố.